Thông tin về việc đền bù Giải phóng mặt bằng tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc - Tra...

EN

Thông tin về việc đền bù Giải phóng mặt bằng tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc

Fri , 21/06/2024, 14:00:00 (GMT+7)

Kính gửi:        Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác
                        Các cơ quan thông tấn báo chí

Liên quan đến một số thông tin đăng tải trên truyền thông về việc đền bù Giải phóng mặt bằng tại Dự án ĐTXD mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc , Tổng công ty Vinaconex xin được cung cấp một số thông tin để Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí có thêm góc nhìn đa chiều và đúng bản chất hơn về sự việc, cụ thể như sau:

1. Về nguồn vốn của dự án:

- Dự án ĐTXD mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc (“Dự Án”) do Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư (đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long), Tổng công ty Vinaconex được giao làm Tổng thầu xây lắp; đồng thời Bộ Giao thông Vận tải cũng giao cho Tổng công ty Vinaconex làm đại diện Chủ đầu tư về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (“GPMB”).

- Do đó, đại diện của Tổng công ty Vinaconex là Ban QLDA ĐTXD mở rộng đường Láng – Hòa Lạc (“BQLDA Láng – Hòa Lạc”) đã ký Hợp đồng với Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất) thực hiện công tác thu hồi đất và GPMB để phục vụ thi công Dự Án.

- Theo trình tự, căn cứ vào các quyết định phê duyệt phương án kinh phí GPMB của cấp có thẩm quyền, BQLDA Láng – Hòa Lạc có trách nhiệm tập hợp hồ sơ và làm thủ tục tạm ứng kinh phí GPMB từ Sở giao dịch kho bạc Nhà nước kiểm soát chi, Sở Tài chính Hà Nội bố trí nguồn kinh phí, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội thực hiện thanh toán, Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất trực tiếp chi trả tiền GPMB cho các đối tượng bị thu hồi đất; sau khi Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất chi trả xong tiền GPMB, BQLDA Láng – Hòa Lạc tiếp nhận các hồ sơ, chứng từ của Hội đồng GPMB huyện Thạch Thất để làm thủ tục hoàn tạm ứng cho Sở giao dịch kho bạc Nhà nước theo quy định.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện Dự Án, trong đó bao gồm cả nguồn kinh phí GPMB đều do Ngân sách Nhà nước bố trí nguồn, chứ không phải bằng nguồn vốn của Tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Vinaconex chỉ là đơn vị tập hợp hồ sơ và làm thủ tục.

2. Về các tồn tại trong công tác GPMB:

- Ngày 19/12/2014, Tổng công ty Vinaconex đã có văn bản số 02837/2014/CV-XD-LHL gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị bố trí vốn cho Dự Án, trong đó kiến nghị xử lý quyết toán khoản tiền 11,7 tỷ đồng bồi thường cho 02 doanh nghiệp là Lisohaka và chè Minh Nguyệt để hoàn tạm ứng với Sở giao dịch kho bạc Nhà nước.

- Ngày 16/10/2018, trên cơ sở Kết luận cuộc họp của Liên ngành Thành phố Hà Nội về quyết toán chi phí GPMB, BQLDA Láng – Hòa Lạc đã tổ chức cuộc họp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất và Ban QLDA huyện Thạch Thất để thống nhất số liệu tổng hợp và giải quyết các tồn tại về công tác GPMB, trong đó Biên bản cuộc họp đã thể hiện:

  •  Ý kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất:
    “- Trong số tiền chưa có hồ sơ thanh toán là: 13.398.165.640 đồng, Trung tâm phát triển quỹ đất đã gửi hồ sơ thanh toán: 2.430.101.304 đồng đã được kiểm toán, nhưng do điều chỉnh Quyết định nên chưa được quyết toán”.
  •  Ý kiến của BQLDA Láng – Hòa Lạc đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất:
    “- Khẩn trương đôn đốc lập và phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ di chuyển cho hai đơn vị Lisohaka và chè Minh Nguyệt theo chỉ đạo của UBND TP và UB huyện, hoàn hồ sơ phục vụ quyết toán về Ban QL khoản kinh phí đã chuyển ~13,4 tỷ đồng để Ban QL có cơ sở làm thủ tục trình kho bạc nhà nước kiểm soát chi nhận nguồn và chuyển tiền để Ban bồi thường chi trả”.

- Ngày 08/10/2019, để nỗ lực giải quyết bức xúc của người dân, Tổng công ty Vinaconex đã có văn bản số 1817/2019/CV/BXD-LHL gửi Sở giao dịch kho bạc Nhà nước đề nghị xem xét kiểm soát tạm ứng nguồn vốn 11,7 tỷ đồng (của hai đơn vị Lisohaka và chè Minh Nguyệt) để Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất chi trả cho các hộ dân đã có quyết định phê duyệt phương án GPMB (kèm theo Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, các chứng từ tạm ứng cho 2 doanh nghiệp). Tuy nhiên, do chưa có dự toán, phương án đền bù chi tiết cho từng đơn vị theo yêu cầu bổ sung (Phiếu giao nhận hồ sơ gửi kèm) nên Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước không có cơ sở để tạm ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất theo đề nghị của Tổng công ty Vinaconex.

- Ngoài ra, kể từ khi ký Biên bản cuộc họp để thống nhất số liệu tổng hợp và giải quyết các tồn tại về công tác GPMB ngày 16/10/2018, đến nay Tổng công ty Vinaconex đã có rất nhiều văn bản gửi tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đôn đốc giải quyết các tồn tại về công tác GPMB, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Như vậy, căn cứ vào nguồn vốn chi trả công tác GPMB do ngân sách Nhà nước thực hiện như đã nêu tại Mục 1 ở trên và do chưa đủ hồ sơ hoàn ứng tổng số tiền gần 13,4 tỷ đồng (đến thời điểm hiện nay còn 12,2 tỷ đồng) theo quy định nên Sở giao dịch kho bạc nhà nước không có cơ sở để tiếp tục tạm ứng. Tổng công ty Vinaconex khẳng định, khi có đủ các hồ sơ, chứng từ và được Sở giao dịch kho bạc Nhà nước chấp thuận, Tổng công ty Vinaconex sẽ thực hiện ngay các thủ tục theo quy định.

Tổng công ty Vinaconex rất mong muốn các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý những vấn đề còn tồn tại, để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, tránh gây bức xúc đối với những người dân bị thu hồi đất tại Dự Án.

Tổng công ty Vinaconex trân trọng thông báo!

Latest news

VINACONEX triển khai tổ chức “Bữa Cơm Công Đoàn” năm 2024

Ngày 19/7/2024, Công đoàn Tổng công ty CP VINACONEX đã cùng Công đoàn cơ sở Ban quản lý dự án Thăng Long triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 tại Ban điều hành Gói thầu số 12 “Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình mở ...

VINACONEX triển khai tổ chức “Bữa Cơm Công Đoàn” năm 2024

Progress of the Investment Project to build a Clean Industrial Park in Hung Yen Province

Update on the progress of the Investment Project to build a Clean Industrial Park in Hung Yen province - By the end of June 2024

Progress of the Investment Project to build a Clean Industrial Park in Hung Yen Province

Đảng ủy Vinaconex tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2024

Thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, trong các ngày 12 - 13/7/2024, Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú năm 2024. Đ/c ...

Đảng ủy Vinaconex tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2024

Công đoàn Tổng công ty Vinaconex tổ chức lễ công bố quyết định thành lập mới 02 Công đoàn cơ sở

Ngày 11/7/2024, tại trụ sở Tổng công ty, Công đoàn TCT CP VINACONEX đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án 1 Ban QLDA1 và Ban Quản lý dự án Thăng Long Ban QLDA Thăng Long trực thuộc Công đoàn Tổng công ty

Công đoàn Tổng công ty Vinaconex tổ chức lễ công bố quyết định thành lập mới 02 Công đoàn cơ sở
Loading...