Quan hệ cổ đông - Trang chủ | Vinaconex

VN

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông tin cổ phiếu

Xem chi tiết

Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của VINACONEX xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông

Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty Cổ phần VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (844) 6284 9282; Fax: (844) 6284 9208 Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Loading...