Trang chủ - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hình thành <br> và phát triển

36 NĂM

Hình thành
và phát triển

1

XÂY DỰNG

1

ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN

1

ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

Tiến độ dự án

quan hệ cổ đông

Cơ hội hợp tác

trở thành đối tác kiến tạo giá trị

Thành công của VINACONEX có sự đóng góp không nhỏ từ những mối quan hệ hợp tác chiến lược và bền vững. VINACONEX luôn chào đón những đối tác có năng lực, chuyên nghiệp, tận tâm để cùng nhau đồng hành phát triển, đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Loading...