Niêm yết bổ sung 35.095.237 cổ phiếu VCG trên Hastc - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Niêm yết bổ sung 35.095.237 cổ phiếu VCG trên Hastc

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 14/5/2009, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thông báo trên website của Trung tâm(www.hastc.org.vn) về ngày giao dịch chính thức của 35.095.237 cổ phiếu VCG niêm yết cổ sung trên Hastc, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (MCK: VCG) niêm yết bổ sung như sau:

  -Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 35.095.237 CP(Ba mươi lăm triệu không trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi bảy cổ phiếu)

-Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 350.952.370.000 đồng(Ba trăm năm mươi tỷ chín trăm năm mươi hai triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

-Tổng số chứng khoán niêm yết: 185.080.387 CP(Một trăm tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn ba trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 1.850.803.870.000 đồng(Một nghìn tám trăm năm mươi tỷ tám trăm linh ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

-Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày 19/05/2009

  (Theo www.hastc.org.vn)

Để thông tin thêm cho Quý cổ đông, Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng gửi đến Quý cổ đông Quyết định số 174/QĐ-TTGDHN ngày 06/5/2009 của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung, Công văn số 1296/2009/CV-TCKH ngày 11/5/2009 của VINACONEX về việc xin đăng ký ngày 19/5/2009 là ngày giao dịch đầu tiên của các cổ phiếu niêm yết bổ sung và Công văn số 214/TB-TTGDHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu VCG niêm yết bổ sung nói trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX 

Loading...