Giới thiệu - Trang chủ | Vinaconex

VN

THƯ NGỎ
THƯ NGỎ

Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, VINACONEX tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với những sản phẩm có chất lượng cao và hoàn hảo nhất. 

VINACONEX xác định mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Với tôn chỉ “Xây những giá trị, dựng những ước mơ”, VINACONEX xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách và phúc lợi xã hội ngày càng tăng. 

Vận hội mới, VINACONEX sẽ nỗ lực hơn nữa để tiềm năng trên mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế của VINACONEX, một thương hiệu của NIỀM TIN. 

Chủ tịch HĐQT Đào Ngọc Thanh

Câu chuyện thương hiệu

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Xây dựng VINACONEX trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước.

Cam kết

Cam kết

Với khách hàng

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên phong, giá cả cạnh tranh

Cam kết

Với cổ đông

Tối đa hoá giá trị cổ đông

Cam kết

Với đối tác

Tin cậy, chân thành, hợp tác cùng phát triển

Cam kết

Với người lao động

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần luôn được cải thiện

Cam kết

Với xã hội

Bảo vệ môi trường và song hành cùng lợi ích cộng đồng

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của VINACONEX;

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của VINACONEX;

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Giá trị cốt lõi

Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng;

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu của VINACONEX.

Giá trị cốt lõi

Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của VINACONEX;

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của VINACONEX;

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Giá trị cốt lõi

Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng;

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu của VINACONEX.

THÀNH TỰU

Hơn ba thập kỷ qua, trên cương vị nhà thầu, nhà thầu chính, tổng thầu, nhà đầu tư, VINACONEX tự hào đóng góp cho đất nước hàng nghìn công trình thuộc các lĩnh vực: xây dựng dân dụng và công nghiệp; hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp; khu đô thị mới; các công trình an sinh xã hội …

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Xây dựng VINACONEX trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam

Xem chi tiết

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Xem chi tiết
Loading...