Công bố thông tin về việc bổ sung 02 thành viên HĐQT - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin về việc bổ sung 02 thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX

Tổng Công ty CP VINACONEX xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo về việc bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Trân trọng,

Tổng Công ty CP VINACONEX


 

Loading...