Điều lệ & Quy chế nội bộ về Quản trị công ty - Trang chủ | Vinaconex

VN

Điều lệ & Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

 

Loading...