Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - Trang chủ | Vinaconex

VN

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Tên dự án:
Gói thầu số 09/TP2-XL: Xây dựng đoạn tuyến từ Km13+017,92 đến Km36+166,74 Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội
Quy mô dự án
Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km13+017,92 đến Km36+166,74 (Tổng chiều dài tuyến khoảng 23,15Km)
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Thời gian thi công
16/06/2023 - 16/06/2026

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...