Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 15/04/2021
Số lần xem: 44267

Ngày 10/04/2021, tại Hội trường tầng 28 trụ sở Công ty , đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm  Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 887 cổ đông đại diện cho 11.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 18 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 9.438.610 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 80,7 % tổng số cổ phần phát hành của Công ty .

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:
Đoàn Chủ tịch:
– Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
– Ông Phạm Thái Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch
– Ông Trần Thạch Tân – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch
Ban Thư ký:
– Ông Phạm Phạm Ngọc Hùng – Phó phòng Đầu tư Công ty – Trưởng Ban Thư ký
– Bà Nguyễn Thị Lợi – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty – Thành viên
Ban Kiểm phiếu:
– Ông Nguyễn Tam Công – Trưởng phòng Đầu tư Công ty – Trưởng ban
– Ông Mai Tùng Sơn –  Trưởng phòng TCHC Công ty – Phó Trưởng ban
– Ông Lưu Hải Thắng  – Giám đốc Ban quản lý tòa nhà Công ty – Thành viên
– Bà Đinh Thị Lan – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty – Thành viên
– Ông Nguyễn Nam Hùng – Chuyên viên phòng KTQLDA Công ty – Thành viên

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và định hướng năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020;

4.Tờ trình lựa chon đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
6. Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
7. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2020;
8. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty trong đăng ký kinh doanh;
9. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
12. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm Vinaconex.

Sau khi kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thái Dương thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã trình bày báo cáo về các nội dung tờ trình:
1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu, ông Bùi Huy Thái bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bỏ phiếu thay thế cho vị trí bị khuyết.

Sau giờ nghỉ giảo lao Ông Nguyễn Hữu Tới Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông.

Kết quả bầu cử:Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên

  • Kết quả bầu HĐQT như sau:

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

  1. Ông Trần Thạch Tân
  2. Ông Hoàng Thiệu Bảo
  3. Ông Nguyễn Minh Thắng

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội với tỷ lệ nhất trí cao.


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
» VINACONEX 25 ĐƯỢC BÌNH CHỌN THỨ HẠNG CAO NHẤT VỀ CHỈ SỐ THANH TOÁN (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.