Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Ngày 16/03/2021
Số lần xem: 67451

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX như sau:

 1. Tổ chức phát hành:               Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 2. Trụ sở chính:                         Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 3. Điện thoại:                             (84-24) 6284 9234
 4. Fax:                                       (84-24) 6284 9208
 5. Tên chứng khoán:                 Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 6. Mã chứng khoán:                  VCG
 7. Mệnh giá:                              10,000 đồng
 8. Sàn giao dịch:                       HNX
 9. Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông
 10. Ngày đăng ký cuối cùng:       29/3/2021
 11. Lý do và mục đích:                Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 12. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 27/4/2021 (Thứ 3)
 13. Địa điểm thực hiện dự kiến:  Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 14. Nội dung họp:
 • Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 • Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 • Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty;
 • Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
 • Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Tổng Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.
 • Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu và nhân sự HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: https://vsd.vn/vi/ad/139955)

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) (01/08/2022)
» Công bố thông tin Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án (30/07/2022)
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (29/07/2022)
» Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/07/2022)
» Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (07/07/2022)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (16/06/2022)
» Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (09/06/2022)
» Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VINACONEX (07/06/2022)
» Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (31/05/2022)
» Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINACONEX Quảng Ninh (28/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (20/05/2022)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt (16/05/2022)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Vinasinco không còn là công ty con của VINACONEX (14/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Vinasinco (13/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (10/05/2022)
» Công bố thông tin về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX (10/05/2022)
» Công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch thoái vốn của VINACONEX tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc (22/04/2022)
» Công bố thông tin về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (22/04/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Quyết định của HĐQT về việc dùng cổ phiếu Vinaconex ITC làm tài sản bảo đảm tạm thời cho khoản vay (19/04/2022)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.