Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 19/12/2020
Số lần xem: 70041

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (mã chứng khoán: VCG), ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 

Đồng thời, ngày 17/12/2020, căn cứ hồ sơ hủy niêm yết của Tổng công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang HSX. Theo đó, ngày hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại HNX là ngày 22/12/2020, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 21/12/2020. Trên cơ sở Quyết định này, cùng ngày 17/12/2020, HNX đã có Thông báo số 1433/TB-SGDHN về nội dung trên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1959/2020/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung (12/08/2022)
» Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) (01/08/2022)
» Công bố thông tin Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án (30/07/2022)
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (29/07/2022)
» Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/07/2022)
» Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (07/07/2022)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (16/06/2022)
» Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (09/06/2022)
» Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VINACONEX (07/06/2022)
» Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (31/05/2022)
» Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINACONEX Quảng Ninh (28/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (20/05/2022)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt (16/05/2022)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Vinasinco không còn là công ty con của VINACONEX (14/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Vinasinco (13/05/2022)
» Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (10/05/2022)
» Công bố thông tin về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX (10/05/2022)
» Công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch thoái vốn của VINACONEX tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc (22/04/2022)
» Công bố thông tin về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (22/04/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.