Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX
Ngày 10/04/2017
Số lần xem: 67459

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (thứ Năm)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                      34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 17/04/2017 (thứ Hai).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.

8.   Để thuận tiện cho công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Tổng công ty kính đề nghị các (nhóm) cổ đông đủ điều       kiện tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gửi bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS về Tổng công ty trước 17h00 ngày 17/4/2017 (thứ Hai).

9.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849282; Fax: (04) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Quý Hà

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông

 2. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

 3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông 

 4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

 5. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

 6. Giấy ứng cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

 7. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

 8. Mẫu Sơ yếu lý lịch (của người tự ứng cử/được đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

 9. Báo cáo của BĐH Tổng công ty Vinaconex về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

 10. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

 11. Tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất 2016 đã được kiểm toán

 12. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2012-2016

 13. Tờ trình về Định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017-2022

 14. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016

 15. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

 16. Báo cáo của BKS Tổng công ty Vinaconex tại Đại hội đồng cổ đông

 17. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2012-2016

 18. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

 19. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

 20. Tờ trình của BKS Tổng công ty Vinaconex về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Vinaconex

 21. Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

 22. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT, BKS

 23. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.