VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp
Ngày 13/04/2015
Số lần xem: 72257

Chiều 20/03/2015, tại Hội trường Tòa nhà Vinaconex 2, Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (Mã chứng khoán: VC2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty CPXD số 2, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc Công ty thành viên, các Đội trưởng - Chủ nhiệm công trình và có sự tham gia của 505 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 94 người), đại diện cho 9.397.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CPXD số 2
 
Đại hội đã nhất trí bầu:
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
2. Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT
4. Ông Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT
 
Đoàn thư ký gồm:
1. Bà Lê Thị Tuyết Anh - Trưởng Ban
2. Ông Mai Trung Đức - Thành viên
 
Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Khắc Hải - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. Năm 2014 tiếp tục là một thời gian khó khăn cho ngành xây dựng nói chung và Vinaconex 2 nói riêng. Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay để sản xuất do chính sách nâng cao quản lý rủi ro tín dụng. Nguồn dự án từ vốn Nhà nước suy giảm mạnh do tiến hành tái cơ cấu và tiếp tục thắt chặt đầu tư công. Thị trường bất động sản “ấm” trở lại nhưng hàng tồn kho của các dự án còn rất lớn nên mặt bằng giá vẫn giữ ở mức thấp, khách hàng vẫn còn tâm lý e dè... Trong bối cảnh khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra các giải pháp quyết liệt, có tầm nhìn dài hạn để thực hiện kế hoạch như: xây dựng phương án kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai mô hình quản lý tập trung kết hợp với giao khoán đội; lựa chọn đấu thầu các công trình có nguồn vốn tốt, tính thanh khoản cao… Từ đó, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch năm 2014
Thực hiện năm 2014
Tỷ lệ TH
so với KH
1.
Tổng giá trị SXKD
827.640
697.546
84%
2.
Tổng doanh thu
629.400
595.193
94%
3.
Lợi nhuận trước thuế
20.100
22.543
112%
4.
Tỷ lệ cổ tức
12%
12%
100%
5.
Tiền về
873.011
820.964
94%
6.
Đơn giá tiền lương (đồng / 1.000 đồng Doanh thu)
300
374
125%
 

Ông Nguyễn Khắc Hải - TGĐ Công ty đọc báo cáo về tình hình SXKD năm 2014
và kế hoạch SXKD năm 2015
 
Năm 2015 được nhận định là một năm đánh dấu những tín hiệu khởi sắc của ngành kinh doanh bất động sản sau chuỗi dài trầm lắng nhưng vẫn là thời gian không thuận lợi cho xây lắp. Công ty sẽ vẫn kiên trì các giải pháp dài hạn của năm 2014 và cải tiến công nghệ, quy trình quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh; kiện toàn và tinh giảm đội ngũ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác quản lý chất lượng. Đồng thời quyết liệt, triệt để hơn nữa trong việc thực hiện các bước đi ngắn hạn để thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2015 như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Thực hiện năm 2014
Kế hoạch năm 2015
1.
Tổng giá trị SXKD
718.377
843.109
2.
Tổng doanh thu
614.006
759.000
3.
Lợi nhuận trước thuế
22.592
25.000
4.
Tỷ suất cổ tức
12%
12%
 
Tiếp đó, Đại hội đã được nghe ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.
 

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT
 
Các đại biểu đã được nghe Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 cũng như các nội dung nghị sự cần được thông qua tại Đại hội, đó là:
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua đơn từ nhiệm cũng như bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 
Đại hội đã thông qua việc ông Trần Đăng Lợi từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và ông Mã Thế Điệp từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung ông Trần Ngọc Long là thành viên HĐQT và ông Nguyễn Kiên Trung là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
 
Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới được bổ sung ra mắt Đại hội
 
Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội
 
Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 17 giờ ngày 20/03/2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 
Đại hội đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng Quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty CPXD số 2 tự tin và quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững theo đúng định hướng và sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 đã đề ra.

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
» VINACONEX 25 ĐƯỢC BÌNH CHỌN THỨ HẠNG CAO NHẤT VỀ CHỈ SỐ THANH TOÁN (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.