Tin tức & sự kiện
Tổng công ty CP Vinaconex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Ngày 26/04/2014
Số lần xem: 104606

Ngày 25/4/2014 Tổng công ty CP VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có Báo cáo tổng kết hoạt động SX - KD năm 2013 và kế hoạch SX - KD năm 2014, Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SX - KD năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận 2013, Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2013, báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2014, Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT....

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h30’ với sự tham dự của 110 đại biểu cổ đông, đại diện cho 379.376.464 cổ phần, tương đương với 85,89% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; đại diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETTEL); Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam; các cơ quan báo chí, truyền thông; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Ông Vũ Quý Hà - Tổng Giám đốc TCT đọc báo cáo tại đại hội

Đại hội đã được nghe ông Vũ Quý Hà, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty. Theo đó, trong năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế đất nước ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan nhưng sự phục hồi vẫn được xem là rất chậm. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Tổng công ty CP Vinaconex và các đơn vị thành viên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn công việc từ các dự án xây lắp hạn chế, Công ty Mẹ chủ yếu tiếp tục triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp; Các dự án đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa thể tạo ra doanh thu, lợi nhuận trong thời gian gần; tập trung thanh toán các khoản nợ đầu tư đến hạn… Trong bối cảnh khó khăn chung, với nỗ lực vượt bậc của HĐQT và Ban Điều hành, năm qua Tổng công ty đã triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những bước tiến khả quan, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2014, cụ thể:

 • Đã hoàn thành thoái (70% vốn góp của Tổng công ty) tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn về tài chính góp phần ổn định, củng cố, lành mạnh dòng tiền, giảm thiểu các rủi ro. Tại thời điểm 31/12/2013, các khoản phải thu giảm 629 tỷ đồng, tổng nợ phải trả giảm 2.990 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2012 (trong đó, nợ ngắn hạn giảm 775 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 2115 tỷ đồng). Chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu của VCG giảm xuống còn 1,02 lần so với mức 1,62 lần ở thời điểm đầu năm 2013.
 • Giải quyết dứt điểm một số tồn tại kéo dài nhiều năm, xây dựng phương án tài chính, khơi thông nguồn vốn để tái khởi động lại thi công dự án Thủy điện Ngòi Phát (tổng mức đầu tư 2.068 tỷ đồng - Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và phát điện trong tháng 6/2014); giải quyết cơ bản các vấn đề sau đầu tư và thủ tục pháp lý tại một số các dự án; Hoàn thành các thủ tục để hợp tác đầu tư dự án HH Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng.
 • Công tác tìm kiếm thị trường xây lắp và đấu thầu thi công tiếp tục được phát huy và nâng cao, cuối năm 2013, Công ty Mẹ đã trúng thầu những công trình xây lắp có giá trị lớn như Gói thầu số 7 dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (trị giá 898,7 tỷ đồng), Dự án Cấp nước thô cho điện lực duyên hải Miền Trung (trị giá 305,994 tỷ đồng), Tòa nhà trụ sở Cục thuế Tp Đà Nẵng (trị giá 93,1 tỷ đồng), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (trị giá 1350 tỷ đồng, Hợp đồng EPC Golf – Club Ninh Bình (trị giá 93 tỷ đồng), Trường Devyt Hà Nội (trị giá 50 tỷ đồng....), tạo tiền đề ổn định nguồn công việc cho năm 2014.

Kết quả, năm 2013, mặc dù không hoàn thành kế hoạch đã đề ra (do ảnh hưởng của thị trường, công tác tái cấu trúc và chi phí trích lập dự phòng lớn hơn so với kế hoạch) nhưng hoạt động của Công ty Mẹ vẫn được duy trì, ổn định với tổng doanh thu đạt 4.916,0 tỷ đồng (bằng 91% kế hoạch), Lợi nhuận trước thuế 302,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 4%.

 • Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty Mẹ đạt kết quả khả quan và tăng trưởng so với mức thực hiện năm 2012. Cụ thể, doanh thu đạt 4.003,0 tỷ đồng (tăng 8,9% so với năm 2012), lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp đạt 83,3 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2012).
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản đã ghi nhận được kết quả theo sát kế hoạch với doanh thu 373,8 tỷ đồng, Lợi nhuận gộp 201,5 tỷ đồng bằng 113,5 % kế hoạch.
 • Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty CP, liên doanh, liên kết cơ bản theo đúng kế hoạch, đạt 129,8 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch

Về kết quả hợp nhất, năm 2013 tiếp tục được ghi nhận là năm nỗ lực vượt bậc trên toàn Tổng công ty, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.104,148 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 713,013 tỷ đồng bằng 368,17% so với năm 2012; Thu nhập sau thuế của Tổng công ty đạt 496,015 tỷ bằng 567,61% so với năm 2012.

Ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, năm qua, tập thể và cá nhân CBCNV VINACONEX đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu thi đua và phấn thưởng cao quý như 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 04 Huân chương lao động hạng Nhì, 06 Huân chương lao động hạng Ba, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Xây dựng.

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Bước sang năm 2014, mặc dù bức tranh tài chính chung của Tổng công ty đã được cải thiện rõ nét nhưng Tổng công ty vẫn còn gặp những khó khăn trong công tác tìm kiếm nguồn công việc, lĩnh vực đầu tư và những tồn tại khác. Ban Điều hành đã đặt mục tiêu, kế hoạch đối với các chỉ tiêu và hoạt động chính:

 • Giá trị sản lượng: 5.790,4 tỷ đồng
 • Doanh thu: 4.010,7 tỷ đồng
 • Lợi nhuận: 305,2 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: >= 6%
 • Về xây lắp: Duy trì, ổn định hoạt động xây lắp trong toàn hệ thống, không chạy theo doanh thu, chú trọng các công trình hiệu quả, nguồn vốn rõ ràng; các dự án theo hình thức EPC; Phấn đấu đạt trên 3.590 tỷ đồng doanh thu xây lắp và lợi nhuận mang lại trên 100 tỷ đồng.
 • Về đầu tư: Tổng giá trị đầu tư dự kiến năm 2014 là 848,9 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành dự án Thủy điện Ngòi Phát theo đúng kế hoạch, phấn đấu phát điện trong tháng 6/2014; triển khai Dự án 97 – 99 Láng Hạ, dự án Vinata Towers…; các dự án bất động sản tại phân khúc nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu thị trường như: dự án 18,5ha Bắc An Khánh; dự án Đại Áng - Thanh Trì… tham gia các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước: Dự án BT cầu Thủ Thiêm, BOT đường cao tốc Hà nội - Bắc Giang; BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ; Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2, công suất 600.000m3/ngày đêm; Dự án nước Dung Quất (giai đoạn 2), công suất 125.000 m3/ngày đêm...; Dự án nước Vũng Rô, Phú Yên, công suất 50.000 m3/ngày đêm.
 • Đẩy mạnh công tác tìm kiếm và triển khai các dự án đầu tư để phát huy hiệu quả đồng vốn và tạo tiền đề cho Tổng công ty phát triển trong những năm tiếp theo
 • Tăng cường quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế.
 • Đẩy mạnh tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị mà Tổng công ty không cần đầu tư vốn. Tiếp tục củng cố công tác tài chính, tăng cường thu hồi công nợ, đảm bảo nền tài chính ổn định, lành mạnh và chủ động đáp ứng được với yêu cầu hoạt động SX – KD của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Phương phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng nghe đ/c Nguyễn Thành Phương Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; đ/c Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2014; Tổng Giám đốc Vũ Quý Hà, UVHĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30’ cùng ngày.

>> Biên bản họpNghị quyết của Đại hội.


Các tin khác:
» Vinaconex dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ (10/08/2022)
» Vinaconex tăng tốc thi công cầu vượt hồ Yên Mỹ (04/08/2022)
» Hội nghị sơ kết công tác công đoàn TCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (02/08/2022)
» Chạm kết nối - Chạm khắc thành công (14/07/2022)
» Đào tạo sơ cứu tại chỗ và tập huấn chữa cháy, thoát hiểm tại Tòa nhà VINACONEX (01/07/2022)
» Vinaconex sắp hòa lưới điện quốc gia thủy điện Đăk Ba (27/06/2022)
» Vinaconex chinh phục niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài thông qua dự án Mikazuki (10/06/2022)
» Nhà thầu Vinaconex thi công và bàn giao vượt tiến độ tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (06/06/2022)
» Vinaconex và Toyota Tsusho thảo luận kế hoạch hợp tác chiến lược (25/05/2022)
» Vinaconex tiếp tục là đối tác chiến lược của Hyundai E&C (14/05/2022)
» CĐXDVN tặng quà đoàn viên, người lao động tại Lễ phát động thi đua dự án Cát Bà - Amatina nhân dịp Tháng Công nhân (10/05/2022)
» Vinaconex đạt 780 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý I, hoàn thành hơn 55% kế hoạch (06/05/2022)
» Đại hội đồng cổ đông VINACONEX 2022 diễn ra thành công tốt đẹp (21/04/2022)
» Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty VINACONEX lần thứ V thành công tốt đẹp (14/04/2022)
» Vinaconex đạt Top 4 Nhà thầu xây dựng uy tín 2022 (14/04/2022)
» Ảnh: Tăng tốc thi công cầu Vĩnh Tuy 2 trước mùa mưa lũ (13/04/2022)
» Liên danh Vinaconex – Trung Nam E&C: Hợp long cây cầu dài nhất trên cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 vượt tiến độ 21 ngày (09/04/2022)
» Phát động thi đua tại Cung thiếu nhi Hà Nội (06/04/2022)
» Vinaconex được vinh danh Top 10 giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2021 (31/03/2022)
» Sân bay Long Thành: Khởi công thi công cọc nhà ga (30/03/2022)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.