Vinaconex 1 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Ngày 11/04/2014
Số lần xem: 52048

Sáng 28/03/2014, tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1 (VC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và 64 cổ đông, đại diện cho 5.829.315 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 80,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng số 1

 

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Thạc Kim - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các sức ép về nợ xấu, lạm phát và các chính sách thắt chắt chi tiêu đầu tư công của Chính phủ tiếp tục khiến cho thị trường BĐS trở nên trầm lắng, lãi suất ngân hàng có giảm song việc tiếp cận được nguồn vốn vay cho các công trình vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Công ty đã thể hiện sự quyết tâm, kiên định các mục tiêu đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đã hoàn thành được những chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2013, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH năm 2013

TH năm 2014

Tỷ lệ %

So với HK

1

Giá trị tổng sản lượng

Tr.đồng

700.000

701.590

100,2

2

Doanh thu thuần

Tr.đồng

500.000

515.094

103

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

25.000

25.417

101,7

4

Thuế TNDN phải nộp

Tr.đồng

6.250

6.291

100,6

5

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

18.750

19.125

102

6

Cổ tức

%

16%

25%

152,1

 

Ông Nguyễn Thạc Kim - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

Năm 2014 được nhận định là một năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty. Vấn đề tài chính và việc làm vẫn là sức ép gay gắt đối với Công ty. Trên cơ sở đánh giá những khó khăn và thuận lợi tác động đến SXKD của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2014

1

Giá trị tổng sản lượng

750.000

triệu đồng

2

Doanh thu thuần

550.000

triệu đồng

3

Lợi nhuận trước thuế

14.050

triệu đồng

4

Thuế TNDN phải nộp

3.091

triệu đồng

5

Lợi nhuận sau thuế

10.959

triệu đồng

6

Cổ tức dự kiến tỷ lệ 16%

11.526

triệu đồng

7

Lao động sử dụng bình quân

1.964

người

8

Tiền lương bình quân

5.200

nghìn đ/người/tháng

 

Tiếp theo, Đại hội đã được nghe ông Mai Long - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong báo cáo, ông Mai Long đã đánh giá cao vai trò, năng lực quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cho năm 2014và nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

 • Hoàn thiện mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2014 – 2020 trên cơ sở ngành nghề cốt lõilà xây lắp và kinh doanh BĐS.
 • Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí sản xuất; tổ chức lại mô hình quản lý thi công;
 • Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, thoái vốn đầu tư tại một số doanh nghiệp, tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả dòng tiền hoạt động của Công ty.
 • Kiện toàn bộ máy nhân sự các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị thi công tiên tiến để nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả hoạt động thi công xây lắp.

 

 

Ông Mai Long - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của HĐQT

 

Các đại biểu cũng đã được nghe các Báo cáo:

- Báo cáo về việc kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch chi trả năm 2014

- Báo cáo năm 2013 và Báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS

- Tờ trình giới thiệu danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2014

Các Báo cáo đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cố phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

 

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

 

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, HĐQT và BKS đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm có:

 1. Ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Doanh Yên
 3. Ông Nguyễn Thạc Kim
 4. Ông Phạm Quang Thanh
 5. Ông Đinh Hoàng Diệp

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm có:

 1. Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng – Trưởng BKS
 2. Ông Ngô Ngọc Sơn

        3. Bà Lê Thu Hạnh

 

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội

 

 

Các cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội

 

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đánh giá cao năng lực quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ với HĐQT và Ban điều hành trước những khó khăn thách thức của Công ty.


Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 28/03/2014 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng Quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 1 tự tin và quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững theo đúng định hướng và sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã đề ra.


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.