VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Ngày 11/04/2014
Số lần xem: 50671

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2014 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà 3A – Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.

 


Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như sau:
 
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;
- Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte;
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
- Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2013;
-  Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;
-  Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
-  Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua Báo cáo về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
-  Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
-  Chấp nhận miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát công ty và Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.