Vinaconex E&C: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Ngày 03/04/2014
Số lần xem: 54983

Ngày 29/03/2012, tại Hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ - Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ I (2007-2012).
Đúng 9h00, Đại hội đã được chính thức khai mạc với sự tham dự của phần lớn cổ đông Công ty (sở hữu 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), và sự hiện diện đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cùng một số đại biểu khách mời từ Tổng công ty CP Vinaconex, các Công ty thành viên, Công ty liên kết.
Trong năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song bằng tinh thần làm việc chủ động – sáng tạo, với ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, cụ thể:
   - Giá trị sản lượng đạt 860 tỷ đồng, tương đương 101,18% chỉ tiêu kế hoạch;
   - Doanh thu đạt 622,95 tỷ đồng, tương đương 100,48% doanh thu kế hoạch;
   - Lợi nhuận trước thuế đạt 19,58 tỷ đồng, tương đương 97,93% kế hoạch được giao;
         Tỷ lệ cổ tức chi trả: 14%.
Sau khi nghe các báo cáo trong chương trình nghị sự, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinaconex E&C đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng làm định hướng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2012 và những năm tiếp theo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác quản trị nhiệm kỳ I và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ II (2012-2017); Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ I; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011, đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012;... Các nội dung đã được Đại hội thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 5 năm lần thứ II (2012 -2017) với kết quả như sau:

 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm:
1) Ông Nguyễn Huy Tường     Đắc cử thành viên HĐQT
2) Ông Vũ Quý Hà                 Tái đắc cử thành viên HĐQT
3) Ông Nguyễn Trí Dũng        Tái đắc cử thành viên HĐQT
4) Ông Đỗ Công Hiển            Tái đắc cử thành viên HĐQT
5) Ông Nguyễn Thành Long   Tái đắc cử thành viên HĐQT
Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II đã bầu ông Nguyễn Huy Tường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex E&C, nhiệm kỳ II (2012-2017).

 
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm:
1) Ông Đặng Thanh Huấn       Tái đắc cử thành viên Ban Kiểm soát
2) Ông Nguyễn Duy Hợp         Tái đắc cử thành viên Ban Kiểm soát
3) Bà Nguyễn Lan Anh            Tái đắc cử thành viên Ban Kiểm soát
Đại hội kết thúc thành công với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành cao, biểu thị sự tín nhiệm, tin tưởng của cổ đông Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, đồng thời, thể hiện sự gắn bó lâu dài của cổ đông với Công ty CP Vinaconex E&C.

(theo http://vinaconexec.com.vn)


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.