VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Ngày 03/04/2014
Số lần xem: 54759

Ngày 28/3/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức tại Hội trường của Toà nhà VIMECO, Lô E9, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Về dự Đại hội có các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt của Công ty và 56 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.320.914 cổ phần, chiếm 70,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Thiết – ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vinaconex, đại diện cổ đông lớn của Công ty đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Năm 2013, mặc dù Ban điều hành Vinaconex7 đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm thiểu lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án, thu hồi và khơi thông dòng vốn phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội 2013 :

-     Giá trị tổng sản lượng      : 347,5 tỷ đồng, đạt 75,2% so với kế hoạch năm.

-         Doanh thu                        : 260,481 tỷ đồng, đạt 80,6% so với kế hoạch năm.

-         Giá trị đầu tư                    : 120,5 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.

-         Nộp ngân sách                  : 19,842 tỷ đồng, đạt 99,2% so với kế hoạch năm

-         Lợi nhuận trước thuế        : 5,731 tỷ đồng, đạt 55,5% so với kế hoạch năm.

-         Lũy kế lợi nhuận sau thuế : 1,438 tỷ đồng, đạt 37,1% so với kế hoạch năm.

Do lợi nhuận đạt thấp không đủ để thanh toán cổ tức và phân chia cho các quỹ nên Đại hội đã thông qua phương án giữ lại lợi nhuận năm 2013 sang năm 2014.

Năm 2014, trên cơ sở dự báo môi trường kinh tế thế giới và trong nước, sự chỉ đạo của Tổng Công ty và khả năng nội tại của doanh nghiệp, Vinaconex7 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính :

-         Giá trị tổng sản lượng  : 430,0 tỷ đồng, bằng 123,7 % thực hiện năm 2013.

-         Doanh thu                    : 350,0 tỷ đồng, bằng 134,4% thực hiện năm 2013.

-         Giá trị đầu tư                : 244 tỷ đồng, bằng 202,5% thực hiện năm 2013.

-         Nộp ngân sách             : 16,328 tỷ đồng, bằng 82,3% thực hiện 2013

-         Lợi nhuận trước thuế         : 13,207 tỷ đồng, bằng 230,4% thực hiện 2013

-         Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 5,964 tỷ đồng, bằng 414,7% thực hiện 2013

-         Cổ tức : 5%.

Sau báo cáo của Ban điều hành, Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, tờ trình :

-         Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2013.

-         Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

-         Tờ trình kết quả trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2013 và phương án năm 2014.

-         Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

-         Tờ trình đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, bà Nguyễn Thái Hà – Phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng ý cho miễn nhiệm.

 

Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý ở tất cả các nội dung nghị sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã thành công tốt đẹp./.

(theo vinaconex7.com.vn)


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.