Công ty CPXD số 2 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp
Ngày 14/03/2012
Số lần xem: 59460

      Chiều 12/03/2012, tại Hội trường Tòa nhà Vinaconex 2, Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (Mã chứng khoán: VC2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty CPXD số 2, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc Công ty thành viên, các Đội trưởng - Chủ nhiệm công trình và có sự tham gia của 118 cổ đông, đại diện cho 10.342.816 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty. Đại hội cũng vui mừng đón ông Nguyễn Thành Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Vinaconex về tham dự và chỉ đạo.
 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty CPXD số 2
 
Đại hội đã nhất trí bầu:
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
2. Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Vũ Anh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT
 
Đoàn thư ký gồm:
1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng Ban
2. Ông Mai Trung Đức - Thành viên          
 
      Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Thùy Chung - Phó Tổng giám đốc Công ty đã đọc báo cáo về tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. Năm 2011 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn với nhiều biến động khủng hoảng tiền mặt, lãi xuất tăng cao…Vinaconex 2 cũng không tránh được sự ảnh hưởng đó. Xác định được những khó khăn đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định mục tiêu SXKD trong năm ở mức “trầm ổn”, với chủ trương chọn lọc công trình thi công đồng thời thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng, đảm bảo an toàn tài chính. Qua đó kết thúc năm 2011, Công ty đạt được kết quả SXKD như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch năm 2011
Thực hiện năm 2011
Tỷ lệ TH
so với KH
1.
Tổng giá trị SXKD
1.323.039
1.235.886
93%
2.
Tổng doanh thu
1.011.265
844.672
83%
3.
Lợi nhuận trước thuế
50.699
31.413
62%
4.
Tỷ lệ cổ tức
18%
18%
100%
5.
Khấu hao TSCĐ
12.529
14.112
112%
6.
Quỹ lương
225.296
206.944
92%
 
      Năm 2012 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động, với định hướng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, duy trì sự ổn định phát triển bền vững, HĐQT Công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch với sự tăng trưởng hợp lý và phù hợp với nền kinh tế; qua đó đặt ra các chỉ tiêu trong năm 2012 như sau:
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Thực hiện năm 2011
Kế hoạch năm 2012
1.
Tổng giá trị SXKD
1.235.886
1.018.000
2.
Tổng doanh thu
844.672
752.500
3.
Lợi nhuận trước thuế
31.413
33.500
4.
Tỷ lệ cổ tức
18%
18%
5.
Khấu hao TSCĐ
14.112
16.500
6.
Quỹ lương
206.944
186.620
 

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT
 
      Tiếp theo, các đại biểu đã được nghe Báo cáo về công tác Đầu tư các dự án trọng điểm của Công ty trong năm qua cũng như các nội dung nghị sự cần được thông qua tại Đại hội, đó là:
- Công tác kiểm soát năm 2011
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS
 
      Cũng tại Đại hội, HĐQT Công ty đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Lò Hồng Hiệp - thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014. Xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ, ông Nguyễn Khắc Hải - Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty đã được đề cử bổ sung thành viên HĐQT. Với 10.313.934 quyền chiếm 99,73% tỷ lệ biểu quyết tán thành của các đại biểu tham gia Đại hội, ông Nguyễn Khắc Hải chính thức là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014.
 
Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên mới HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội
 
      Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT TCT Vinaconex, đại diện cổ đông lớn Vinaconex, đã biểu dương những thành tích và đánh giá cao những thành quả, năng lực của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty đã đạt được trong SXKD năm 2011. Sang năm 2012, những khó khăn còn trước mắt, đồng chí mong muốn Ban Lãnh đạo công ty phát huy truyền thống lâu đời trong ngành xây dựng tiếp tục phấn đấu, đoàn kết sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm nỗ lực để xây dựng Công ty thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đồng thời thực hiện được những chỉ tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra.
 

Ông Nguyễn Thành Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Vinaconex
 đại diện cổ đông lớn Vinaconex phát biểu ý kiến tại Đại hội

      Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự tại Đại hội, qua đó thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo Công ty CPXD số 2 tự tin và hy vọng rằng kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp sẽ tạo tiền đề cho con tàu VC2 vững bước vượt qua năm 2012 với nhiều thành công và thắng lợi mới.
 
Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội
 
(Theo http://vinaconex2jsc.vn)

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.