Thông báo mời họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016
Ngày 30/11/2011
Số lần xem: 120497

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016:

1.   Thời gian họp:  Bắt đầu từ 7h30 ngày 12 tháng 12 năm 2011 (thứ Hai)

2.   Địa điểm:          Phòng họp 318, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:  Xem chương trình Đại hội đính kèm.

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Gửi xác nhận tham dự và tài liệu ứng cử/đề cử:

       Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu bầu cử, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, giấy ứng cử hoặc đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước ngày 10/12/2011. Khi tới dự Đại hội đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự), bản gốc tài liệu ứng cử/đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (nếu có).

6.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự, giấy ứng cử/đề cử, sơ yếu lý lịch được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn

7.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849267         Fax: (04) 62849208         Email: doingoai.phapche@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Tổng công ty CP VINACONEX

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội

 2. Xác nhận tham dự Đại hội

 3. Uỷ quyền tham dự Đại hội

 4. Quy chế Đại hội

 5. Quy chế bầu cử

 6. Giấy ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

 7. Giấy đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

 8. Hướng dẫn Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  

     9.   Mẫu Sơ yếu lý lịch của người được Đề cử, Ứng cử

    10.  Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016

 

    13. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2011


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.