CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011.
Ngày 29/04/2011
Số lần xem: 66288

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại hội trường lớn tầng 21 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

 

Toàn cảnh Đại hội


Tham dự Đại hội có 232 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 34.718.000 cổ phần, bằng 91,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty.

Thay mặt cho Ban Điều hành Công ty, ông Vương Hoàng Minh - Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2011. Trong năm qua, dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX đã hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như: về tiến độ đầu tư xây dựng và công tác quyết toán đối với dự án Thủy điện Cửa Đạt, về doanh thu bán điện, lợi nhuận sau thuế, về tỉ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông v.v.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty; Về phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010; Về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Quỹ tiền lương của Công ty và về phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IMG_9887.JPG
 

 Cổ đông biểu quyết tại Đại hội


  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình họp, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.