Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Ngày 29/04/2011
Số lần xem: 63070

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Mã chứng khoán VCC – HNX) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2010 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty.

Thành công bước đầu của Đại hội được ghi nhận bằng sự tham dự của 218 cổ đông đại diện cho 4.747.072 cổ phần tương ứng với 79,12% tổng số cổ phần của Công ty. Bên cạnh đó là sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, các Đơn vị thành viên Tổng công ty tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và các cơ quan Báo đài về tham dự và đưa tin tại Đại hội.

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Năm 2010, một năm có nhiều khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhất là các doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó, với truyền thống đoàn kết, vượt khó cùng với chiến lược đầu tư và sự quan tâm của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, sự đồng thuận của cổ đông và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2010. Cụ thể:Tại Đại hội, cổ đông còn được Đoàn chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm soát trình và xin ý kiến thông qua tại các nội dung khác như: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2011; Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã thành công tốt đẹp với sự biểu quyết tán thành 100% của các cổ đông đại diện cho số cổ phần biểu quyết tại Đại hội về các nội dung:
1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010.
2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011. Các chỉ tiêu chính:

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011.
4. Báo cáo hoạt động BKS năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011.
5. Báo cáo kết quả tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
7. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.
8. Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2011.
10. Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Với sự tán thành tuyệt đối của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Vinaconex 25 sau hơn 27 năm hình thành và phát triển và hơn 02 năm sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng Vinaconex 25 trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.


 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 


Ông Bùi Phước Hùng – TM.Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.


 


Ông Trịnh Văn Thật – UV.HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả SXKD năm 2010,
kế hoạch năm 2011 và một số nội dung khác


 


Ông Vương Công San – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cp Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010 và kế hoạch năm 2011

 


Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát trình báy trước Đại hội về tình hình hoạt động
Ban kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểmt toán; Đề xuất lựa chọn
đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC Công ty năm 2011


 
Cổ đông chất vấn Đoàn chủ tịch về các nội dung trong chương trình nghị sự tại Đại hội


 


Ông Hoàng Hợp Thương - Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội


 


Biểu quyết trực tiếp thông qua các nội dung đã bàn bạc thảo luận thống nhất tại Đại hội

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.