VINACONEX 2 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2011
Ngày 16/04/2011
Số lần xem: 62906

Chiều ngày 04/04/2011, tại Hội trường Tòa nhà Vinaconex 2, Công ty CPXD số 2 (Mã chứng khoán VC2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty CPXD số 2, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Công ty thành viên, các Đội trưởng - Chủ nhiệm công trình và có sự tham gia của 126 cổ đông, đại diện cho 6.973.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

 


 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty CPXD số 2

Đại hội đã nhất trí bầu:
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh  -  Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
2. Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Vũ Anh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm:
1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng Ban
2. Ông Mai Trung Đức - Thành viên  


 

      Thay mặt HĐQT, ông Lò Hồng Hiệp đã đọc báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Công ty CPXD số 2 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 15/04/2010. Trong năm qua, bên cạnh lĩnh vực xây dựng truyền thống mà Công ty đang thể hiện được thế mạnh của mình thì một số dự án bất động sản trọng điểm như: Khu nhà ở sinh thái Vinaconex 2, Dự án Khu đô thị mới Golden Silk (Kim Văn - Kim Lũ) của Công ty đã được khởi công. Một số kết quả về hoạt động SXKD Công ty đã đạt được trong năm 2010 như sau:

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Kế hoạch năm 2010

Thực hiện năm 2010

Tỷ lệ TH

so với KH

1.

Tổng giá trị SXKD

1.098.378

1.421.820

129%

2.

Tổng doanh thu

880.979

951.583

108%

3.

Lợi nhuận trước thuế

46.000

48.320

105%

4.

Tỷ lệ cổ tức

18%

18%

100%

5.

Khấu hao TSCĐ

10.000

10.441

104%


      Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua, Công ty đã đưa ra định hướng hoạt động SXKD trong năm 2011: Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực xây dựng dân dụng, tập trung nguồn lực vào thực hiện, triển khai các dự án; đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công… Năm 2011 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động nên HĐQT Công ty xác định mục tiêu SXKD trong năm ở mức “bình ổn”; qua đó đặt ra các chỉ tiêu trong năm 2011 như sau:

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Thực hiện năm 2010

Kế hoạch năm 2011

Tỷ lệ 2011/2010

1.

Tổng giá trị SXKD

1.421.820

1.323.039

93%

2.

Tổng doanh thu

951.583

1.011.265

106%

3.

Lợi nhuận trước thuế

48.320

50.699

105%

4.

Tỷ lệ cổ tức

18%

18%

100%

5.

Khấu hao TSCĐ

10.441

12.529

120%Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT


      Tiếp theo, Đại hội đã được nghe ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2011. Tiếp theo, Đại hội đã được nghe các nội dung nghị sự cần được thông qua. Đó là:
- Công tác kiểm soát năm 2010 và tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 của Ban Kiểm soát
- BCTC đã được kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm TGĐ Công ty
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty đối với trường hợp xin ý kiến Đại hội bằng văn bản
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệCổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội


      Cùng với những báo cáo là những ý kiến tham luận, những thắc mắc của các cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty đã giải đáp những ý kiến của Cổ đông, đồng thời cũng mong muốn các Cổ đông đóng góp ý kiến nhiều và chi tiết hơn để Ban lãnh đạo Công ty có cái nhìn khái quát hơn về sự phát triển của Công ty qua con mắt các Cổ đông.Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT, đại diện cổ đông lớn Vinaconex phát biểu ý kiến tại Đại hội


      Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT, đại diện cổ đông lớn Vinaconex, đã biểu dương những thành tích và đánh giá cao những thành quả, năng lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty đã đạt được trong SXKD năm 2010. Sang năm 2011, những khó khăn còn trước mắt, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực để xây dựng Công ty thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản và sẽ là Doanh nghiệp tiên phong trong ngành xây dựng hội nhập quốc tế đồng thời thực hiện được những chỉ tiêu SXKD đã đề ra.

      Với sự nhất trí cao của 100% ý kiến các cổ đông, ông Đỗ Trọng Quỳnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty.Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội

            
      Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự của Đại hội; thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo Công ty CPXD số 2 tự tin và hy vọng rằng kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sẽ tạo tiền đề cho con tàu VC2 vững bước vượt qua năm 2011 với nhiều thành công và thắng lợi mới.
 

(theo vinaconex2jsc.vn)


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.