Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010 gửi cổ đông
Ngày 16/04/2010
Số lần xem: 116526

                    Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP Vinaconex

 

Tổng Công ty CP Vinaconex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty ngày 29/04/2010.

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ

2. Chương trình ĐHĐCĐ

3. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

4. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

5. Đăng báo mời họp ĐHĐCĐ

6. Quy chế ĐHĐCĐ

7. Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ

8. Giấy đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

9. Mẫu sơ yếu lý lịch

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

11.  Phương án sửa Điều lệ

12.  Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

13.  Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS và quỹ tiền lương năm 2010

14.  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010

15.  Tờ trình kết quả thực hiện phương án tăng vốn năm 2009, kế hoạch tăng vốn 2010

16.  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009

17.  Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010

18.  Báo cáo Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010

19.  Báo cáo Ban Kiểm soát

20.  Điều lệ Tổng công ty

21.  Quy chế quản trị Tổng công ty

 

Trân trọng,

Tổng Công ty CP Vinaconex


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.