Gói thầu 3-XL Phan Thiết - Dầu Giây - Trang chủ | Vinaconex

EN

Gói thầu 3-XL Phan Thiết - Dầu Giây

Project Scale
Dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là một trong 11 dự án thành phần của dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9-2020. Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, trong đó đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài 51,3km với 2 gói thầu xây lắp số 3 và 4

  • Chủ đầu tư                  : Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTVT
  • Giá trị hợp đồng          : 2.299.686.179.660 đồnG
  • Tiến độ                        : 09/2020 – 09/2022

 

IMAGES OF PROJECT'S LANDSCAPE

Loading...