Recruitments - Trang chủ | Vinaconex

EN

Career development

A specific capacity development roadmap, recognition of contributions and dedication, a competitive working environment, will be the foundation for you to build a career at VINACONEX.

Elevate yourself

A specific capacity development roadmap, recognition of contributions and dedication, a competitive working environment, will be the foundation for you to build a career at VINACONEX.

btn prevt
btn next

Accompany us !

Order Position Department Industry Location Deadline
1 Trường tiểu học Lý Thái Tổ tuyển giáo viên Trường tiểu học Lý Thái Tổ Giáo viên Hà Nội 22/06/2024
2 Trường trung học Lý Thái Tổ tuyển giáo viên Văn phòng Hành chính Hà Nội 20/06/2023
3 Trường tiểu học Lý Thái Tổ tuyển giáo viên Văn phòng Hành chính Hà Nội 02/06/2023
4 Tổng công ty CP VINACONEX tuyển nhân sự Kĩ thuật Hành chính Hà Nội 29/03/2023
5 VINACONEX tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế Kế toán Hành chính Hà Nội 10/10/2022
6 Phòng Tiếp Thị đấu thầu tuyển Phiên dịch viên tiếng Nhật Kĩ thuật Hành chính Hà Nội 23/08/2022
Loading...