Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận thanh toán cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu của Tổng công ty CP VINACONEX (Mã CK: VCG) như sau:

- Tổ chức đăng ký:

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

 
- Trụ sở chính:

Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

 
- Điện thoại:

(84-24) 6284 9234

 
- Fax:

(84-24) 6284 9208

 
- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

 
- Mã chứng khoán:

VCG

 
- Mã ISIN:

VN000000VCG3

 
- Mệnh giá:

10,000 đồng

 
- Sàn giao dịch:

HOSE

 
- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

 
- Ngày đăng ký cuối cùng:

17/6/2024

 
- Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

 
- Tỷ lệ thực hiện:

12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

 
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 115x12/100=13,8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy.
 
- Địa điểm thực hiện:  
+ Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần.

 

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: https://www.vsd.vn/vi/ad/171653)

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...