Thông báo lưu ký chứng khoán - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Thông báo lưu ký chứng khoán

Ngày 21 tháng 8 năm 2008, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin trân trọng thông báo với quý Cổ đông về việc lưu ký chứng khoán.

Chi tiết của Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoánThông báo lưu ký chứng khoán xin xem trong file đính kèm dưới đây.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: 

Thông báo lưu ký chứng khoán của Tổng Công ty VINACONEX

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Loading...