Điều chỉnh thông tin Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Điều chỉnh thông tin Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng VINACONEX xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về việc điều chỉnh thông tin Bản cáo bạch của Tổng Công ty.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Công văn thông báo điều chỉnh thông tin Bản cáo bạch Vinaconex

Bản cáo bạch (sửa đổi) của Tổng Công ty Vinaconex

Loading...