Công văn chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Công văn chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty VINACONEX

Ngày 31/7/2008, Tổng Công ty VINACONEX đã nhận được Công văn số 312/TB-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty, chi tiết Công văn này như sau:

Trên cơ sở văn bản này, Tổng Công ty sẽ phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn chỉnh bộ hồ sơ để nhận được Quyết định chấp thuận chính thức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết lên sàn theo kế hoạch. 

Loading...