Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX niêm yết trên TTGDCK Hà Nội - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX niêm yết trên TTGDCK Hà Nội

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Bản cáo bạch Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (xem trong tài liệu đính kèm).

Trân trọng!

Bản cáo bạch Vinaconex niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Loading...