Minutes and Resolutions of the Corporation's 2022 Annual General Meeting of Shareholders - Trang chủ | Vinaconex

EN

Minutes and Resolutions of the Corporation's 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Ngày 21/4/2022, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họpNghị quyết 
của Đại hội.
Trân trọng,
Tổng công ty CP VINACONEX

 

Loading...