Vinaconex Annual Report 2021 - Trang chủ | Vinaconex

EN

Vinaconex Annual Report 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX

Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

Loading...