Hệ thống cấp nước xã Ninh Hòa - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hệ thống cấp nước xã Ninh Hòa

Tên dự án:
Thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Ninh Hòa
Chủ đầu tư
BQLDA Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa, Tiểu ban thực thi Ninh Hòa
Vị trí dự án
Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Thời gian thi công
2011-2013

- Giá trị thực hiện: 71,825,048,749 VND

- Địa điểm: Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc: 11/2011- 05/2013

- Thông tin chi tiết:

Công trình Hệ thống cấp nước Thị xã Ninh Hòa Thuộc dự án phát triển các đô thị vừa và nhỏ - khu vực miền trung - Tiểu dự án Ninh Hòa được triển khai theo hợp đồng H5/A/10/ICB Công trình dân dụng và thiết bị cho hệ thống cấp nước Thị xã Ninh Hòa.

Quy mô công trình gồm: Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, Cụm xử lý lắng lọc, tuyến ống chuyển tả, và tuyến ống phân phối với tổng chiều dài tuyến ông từ D 100 đến đến D 300 là 30.835 mét. Công suất thiết kế 4.130m3/ngày/đêm. Tổng giá trị xây lắp 71 tỷ đồng (của giai đoạn I).

Các hạng mục thi công bao gồm:

- Xây dựng trạm bơm nước thô tại chân đập Đá Bàn.

- Xây dựng tuyến ống nước thô từ hồ Đá Bàn về trạm xử lý, tổng chiều dài 5 km.

- Xây dựng trạm xử lý nước sạch 4.000 m3/ngày đêm.

- Tuyến ống phân phối và truyền tải nước sạch cấp nước với tổng chiều dài 26,6km

Loading...