XL3, đoạn Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn - Trang chủ | Vinaconex

VN

XL3, đoạn Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn

Tên dự án:
Gói thầu XL3, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: BQLDA 2 (Bộ Giao thông Vận tải)
Vị trí dự án
Điểm đầu: Km364+410,75 thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Điểm cuối: Km380+000 thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Quy mô dự án
Phạm vi, địa điểm xây dựng:
Điểm đầu: Km364+410,75 thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;
Điểm cuối: Km380+000 thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Thời gian thi công
15/6/2021 – 21/6/2023

Thời gian thực hiện: 15/6/2021 – 21/6/2023
Giá trị hợp đồng (liên danh): 1.144.394.436.000 VND
Giá trị hợp đồng (phần việc của VINACONEX): 560.012.604.632 VND
Quy mô:
Đường cao tốc:
Vận tốc thiết kế 80km/h.
Giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường B nền = 17m.
Tổng chiều dài tuyến: 15,6 Km;
Công trình cầu:
Xây dựng 02 cầu trên đường cao tốc, 03 cầu vượt ngang và cầu vượt nút giao.
Kết cấp nhịp: dầm I, dầm Super-T BTCT DƯL.
Hạng mục khác: Nút giao; Hệ thống thoát nước; Hầm dân sinh; Đường gom, đường hoàn trả, vuốt nối dân sinh, hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống an toàn giao thông.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...