XL03 đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu - Trang chủ | Vinaconex

VN

XL03 đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu

Tên dự án:
Gói thầu XL03 đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020
Chủ đầu tư
BQLDA 6 (Bộ Giao thông Vận tải)
Vị trí dự án
Điểm đầu Km405+000: khớp nối gói thầu số XL02 (Km389+900 – Km405+00), thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối Km419+600: khớp nối gói thầu số XL04 (Km419+600 – Km430+00), thuộ
Quy mô dự án
Điểm đầu Km405+000: khớp nối gói thầu số XL02 (Km389+900 – Km405+00), thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Điểm cuối Km419+600: khớp nối gói thầu số XL04 (Km419+600 – Km430+00), thuộc địa phận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Giá trị hợp đồng (liên danh): 1.266.466.753.190 VND
Giá trị hợp đồng (phần việc của VINACONEX): 886.707.774.148 VND
Thời gian thực hiện: 14/7/2021 – 14/7/2023
Quy mô:
Đường cao tốc:
Giai đoạn hoàn thiện: quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120km/h; Giai đoạn phân kỳ, mặt 1: quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h;
Tổng chiều dài tuyến: 14,60km.
Thời gian thi công
14/7/2021 – 14/7/2023


Xây dựng 05 cầu trên tuyến, 02 cầu vượt trực thông.
Kết cấp nhịp: dầm I, dầm Super-T BTCT DƯL
Tổng chiều dài cầu:1.154,93m
Hạng mục khác: Đường gom, nút giao, hầm chui dân sinh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống ITS.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...