14-XL đoạn Mai Sơn - QL45 - Trang chủ | Vinaconex

VN

14-XL đoạn Mai Sơn - QL45

Tên dự án:
Gói thầu 14-XL đoạn Mai Sơn - QL45 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Chủ đầu tư
BQLDA Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải)
Vị trí dự án
Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Quy mô dự án
Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp I
Địa điểm, phạm vi xây dựng:
Điểm đầu: Km318+000 tiếp giáp với điểm cuối gói thầu số 5, thuộc địa phận xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điểm cuối Km337+478,11 trùng với điểm đầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Giá trị hợp đồng (liên danh): 2.498.326.031.898 VND
Giá trị hợp đồng (phần việc của VINACONEX): 1.573.945.400.096 VND
Thời gian thi công
28/12/2020 – 31/12/2022

Quy mô:
Đường cao tốc:
Vận tốc thiết kế giai đoạn phân kỳ Vtk=80km/h; quy mô 4 làn xe, B nền = 17m
Tổng chiều dài: Khoảng 19,49km.
Công trình cầu:
- Xây dựng 05 cầu trên đường cao tốc, 07 cầu vượt ngang và cầu vượt trên đường gom, 01 cầu trên đường nhánh nút giao và 01 cầu vượt nút giao.
- Kết cấp nhịp: dầm hộp liên tục, dầm I, dầm Super-T bằng BTCT DƯL.
- Tổng chiều dài cầu: 4.693,795m
Hạng mục khác: Nút giao (1 nút giao liên thông, 7 nút giao trực thông); Hệ thống thoát nước (xây dựng mới 19 cống hộp, 57 cống tròn); Đường gom dân sinh (tổng chiều dài khoảng 19.6km); Hầm chui dân sinh (19 hầm); Hệ thống chiếu sáng nút giao; Hệ thống giao thông thông minh ITS và hệ thống thu phí;

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...