Dự án Thủy điện Ngòi Phát - Trang chủ | Vinaconex

VN

Dự án Thủy điện Ngòi Phát

Tổng diện tích
209 ha
Quy mô dự án
Thủy điện Ngoài Phát được xây dựng trên suối Ngòi Phát thuộc 3 xã Bản Vược, Bản Xèo, Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Sản xuất, cung cấp điện năng cho khu vực Lào Cai qua lưới điện Quốc gia để cải thiện chất lượng điện và theo biểu đồ điều độ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu với điện lượng bình quân hàng năm là 313,9 triệu kWh.

 

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2). Trong đó Tổng công ty Vinaconex chiếm cổ phần chi phối. 

Tổng mức đầu tư: 2.068,647 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT) (căn cứ theo Văn bản thỏa thuận số 2635/2013/CV-TKTH ngày 12/11/2013 thỏa thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung TM đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát đối với 3 gói thầu XD09,XD12-1 và TB02)

Đơn vị thiết kế: Công ty Tư vấn đại học Xây dựng

Loading...