Hồ chứa nước Cửa Đạt - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hồ chứa nước Cửa Đạt

Tên dự án:
Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt (2004-2010)
Chủ đầu tư
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
Vị trí dự án
Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Quy mô dự án
Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862ha đất canh tác (trong đó Nam sông Chu là 54.043 ha và Bắc sông Chu-Nam sông Mã là 32.831 ha)
Thời gian thi công
2004-2010

- Giá trị thực hiện: 915,819,876,000 VND

- Địa điểm: Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc: 2004 – Qúy II/2010

 

 

- Thông tin chi tiết: Hồ chứa nước Cửa Đạt là một hồ chứa lớn thuộc Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khai thác tổng hợp nguồn nước sông Chu phục vụ cho các yêu cầu phát triển của vùng hạ lưu sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, như:

- Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862ha đất canh tác (trong đó Nam sông Chu là 54.043 ha và Bắc sông Chu-Nam sông Mã là 32.831 ha).

- Kết hợp phát điện với công suất lắp máy N=(88-97)MW

- Cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng 7.715 m3/s

- Giảm lũ với tần suất 0.6%, bảo đảm mực nước tại Xuân Khánh không vượt quá 13.71 m (lũ lịch sử năm 1962).

 

Tổng công ty Vinaconex là tổng thầu xây dựng công trình thủy lợi đầu mối (giai đoạn 1), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp thi công các hạng mục: tràn xả lũ, tuy nen TN2, Khu đập phụ dốc Cáy và Hón Can.

Các hạng mục thi công bao gồm:

- Khu đầu mối: công trình cấp I.

- Tràn xả lũ: 5 cửa xả có kích thước (11*17)m, chiều rộng thông thủy 55m, xả lũ với tần suất P=0.1% là 8200m3/s.

- Tuynen lấy nước dài 620m, đường kính D=7.5m.

- Khu đập phụ Dốc Cáy: đập đất cao trình đỉnh đập là

+122.30m; chiều dài đập 220.4m;

- Khu đập phụ Hón Can: đập đất, cao trình đỉnh đập là

+122,50m, chiều dài đập 357m;

 

Loading...