Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022 - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022

Thứ 2 , 26/09/2022, 09:34:00 (GMT+7)

Chiều ngày 26/9/2022 tại Trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty CP Vinaconex đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng ủy khóa V mở rộng, kỳ họp tháng 9/2022. Đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tham dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của;
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty khóa V;
Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Khóa V;
Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty;
Các đồng chí Bí thư các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng ủy Tổng công ty CP Vinaconex khóa V mở rộng
( Kỳ họp tháng 9 năm 2022)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thành ủy Hà Nội và Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty đã công bố các quyết định của Thành ủy về công tác nhân sự của Đảng ủy Tổng công ty.
Theo đó, tại Quyết định số 2476-QĐ/TU ngày 14/4/2022 và Quyết định số 2505 -QĐ/TU ngày 18/4/2022 của Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Đỗ Trọng Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được Thành ủy Hà Nội được chấp thuận cho thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân; Đồng thời chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Trung - Bí thư đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 25 và đ/c Trần Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 3191-QĐ/TU ngày 16/8/2022 của Thành ủy Hà Nội ; Chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Đình Tuấn theo Quyết định số 3588-QĐ/TU ngày 09/9/2022 của Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trao quyết định của Thành ủy Hà Nội cho đ/c Trần Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trao quyết định của Thành ủy Hà Nội cho đ/c chí Nguyễn Văn Trung - Bí thư đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 25 ty tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã tặng hoa, quà tri ân, cảm ơn những đóng góp với tổ chức Đảng của đồng chí Đỗ Trọng Quỳnh và đồng chí Nguyễn Xuân Nhàn trong suốt quá trình tham gia Ban chấp hành;
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trao quyết định của Thành ủy, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm cho các đồng chí mới tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Đình Tuấn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc sự tin tưởng của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty giao thêm nhiệm vụ, trọng trách công tác mới; đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao để đáp lại sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo và góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tổ chức Đảng của Tổng công ty Vinaconex ngày càng lớn mạnh.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã thay mặt Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu quán triệt đến toàn thể đại biểu dự hội nghị những nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng của Đảng ủy Tổng công ty từ nay đến hết năm 2022, gồm: Tiếp tục bám sát triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nội dung chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể, rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, rà soát xây dựng bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 ; Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy các cấp; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ Văn phòng, nghiệp vụ đảng viên: kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; các thủ tục, cấp mới thẻ đảng viên cho đảng viên được chuyển đảng chính thức và Huy hiệu Đảng cho những đảng viên đủ tiêu chuẩn tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ quản lý năm 2022; Tổng kết hoạt động công tác đảng năm 2022…
Sau thời gian làm việc nghiêm túc Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty khóa V đã hoàn thành chương trình đề ra.
Công tác xây dựng Đảng tại Vinaconex luôn thường xuyên được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Vinaconex.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Công tác Xây dựng và phát triển Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm song song với công tác thực hiện thắng lợi kế hoạch SX – KD trên toàn Tổng công ty
Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty đã công bố các quyết định của Thành ủy về công tác nhân sự của Đảng ủy Tổng công ty
Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng của Đảng ủy Tổng công ty
Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ TCT khoá V mở rộng. kỳ họp tháng 9.2022
Đ/c Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã tặng hoa, quà tri ân, cảm ơn những đóng góp đối với tổ chức Đảng của đồng chí Đỗ Trọng Quỳnh

 

 

Tin mới nhất

CẬN CẢNH CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2

Từ đầu năm đến nay, toàn bộ các gói thầu xây lắp của dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đều được các nhà thầu triển khai thi công đồng thời. Đáng chú ý, các hạng mục thuộc gói thầu B do Vinaconex phụ trách luôn được tập trung đẩy nhanh tiến ...

CẬN CẢNH CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2

TÔN VINH PHỤ NỮ VINACONEX

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề “Tôn vinh Phụ nữ VINACONEX” đã được tổ chức trang trọng, ...

TÔN VINH PHỤ NỮ VINACONEX

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

Những tiện ích mà phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” mang lại, đặc biệt là cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên đã và đang góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong ...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEX

Hướng tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty CP VINACONEX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, trong các ngày từ 24-28/02/2023, các công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 NEDI2 , Công ty cổ phần Phát triển thương mại VINACONEX ...

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEX
Loading...