Quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX - Trang chủ |...

VN

Thứ 3 , 21/06/2022, 00:00 (GMT+7)

Quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty, Đảng bộ Tông công ty cũng ngày càng phát triển và lớn mạnh theo các giai đoạn chính sau:

1. Từ năm 1988 đến ngày 13/10/1997 Đảng bộ Tổng công ty là Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy Ba Đình, thành phố Hà Nội, gồm 12 chi bộ với 160 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm : 05 đồng chí, đồng chí Phí Thái Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí: Vũ Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

2. Ngày 14/10/1997, Đảng bộ Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam- VINACONEX được thành lập theo quyết định số 100 QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 20 chi, Đảng bộ trực thuộc, 1210 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời gồm: 15 đồng chí, Ban Thường vụ: 05 đồng chí. Đồng chí Phí Thái Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

3. Đại hội lần thứ I Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 1999 – 2004 được tổ chức trong các ngày 22 - 23/3/1999.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành, 07 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Phí Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy . Các đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty , đồng chí Dương Xuân Tam giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty có: 30 chi, đảng bộ trực thuộc, 1425 đảng viên.

4. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tổ chức từ ngày 20/10 đến ngày 22/10/2005.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 07 đồng chí. Đồng chí Phí Thái Bình, Thành ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục tái cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Các đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Hoàng Hợp Thương giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty gồm: 58 chi, đảng bộ trực thuộc, 2127 đảng viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2006 đồng chí Phí Thái Bình được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tháng 9 năm 2006, đồng chí Nguyễn Văn Tuân được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tháng 9 năm 2006, đồng chí Trương Quang Nghĩa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tháng 4 năm 2008, đồng chí Trương Quang Nghĩa được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 4 năm 2008, đồng chí Nguyễn Thành Phương được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty;

5. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức từ ngày 06/8 đến ngày 07/8/2010.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Đoàn Châu Phong Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Hoàng Hợp Thương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty gồm 72 chi, đảng bộ trực thuộc, 3351 đảng viên.

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 05/8 đến ngày 06/8/2015.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí. Đồng chí Vũ Quý Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đoàn Châu Phong và đồng chí Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

7. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 28/7 đến ngày 29/7/2020.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí. Đồng chí Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Dương Văn Mậu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Loading...