Hợp đồng thầu phụ Gói thầu CV1 Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hợp đồng thầu phụ Gói thầu CV1 Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tên dự án:
Hợp đồng thầu phụ Gói thầu CV1 Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Chủ đầu tư
Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam - Ban Quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Thời gian thi công
2014-2016
Loading...