Midori Apparel Việt Nam - Trang chủ | Vinaconex

VN

Midori Apparel Việt Nam

Tên dự án:
Xây dựng nhà máy Nhà máy Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình (2012-2013)
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình
Vị trí dự án
KCN Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Diện tích đất nghiên cứu
8.300m2
Tổng diện tích
8.300m2
Quy mô dự án
129,398,000,000 VND
Thời gian thi công
2012 - 2013

Nhà máy MAV Hòa Bình hay còn gọi là nhà máy số 02 thuộc công ty Midori Apparel Việt Nam, chủ đầu tư là tập đoàn Midori Anzen của Nhật Bản.

Các hạng mục thi công bao gồm:

- Xây dựng toàn bộ các hạng mục nhà xưởng, nhà ăn ca, trạm biến áp, nhà để xe, nhà bảo vệ, …

- Xây dựng hệ thống hạ tầng ngoài nhà.

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện.

- Quy mô nhà xưởng chính:

- Diện tích: 8.300m2

- Chiều cao: 12,5m

- Nhịp: 57,9m

Loading...