Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Bước 1 Giai đoạn 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Tra...

VN

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Bước 1 Giai đoạn 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tên dự án:
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Bước 1 Giai đoạn 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Chủ đầu tư
VINACONEX
Vị trí dự án
Xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội.
Tổng diện tích
277 ha
Quy mô dự án
Địa điểm đầu tư: Xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội.
Quy mô dự án: 19,1 ha
Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998, VINACONEX là nhà đầu tư phát triển hạ tầng 02 dự án là “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Bước 1 Giai đoạn 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc” và “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc”.
Thời gian thi công
50 năm

Công tác đầu tư xây dựng: Đã san lấp mặt bằng và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Công tác cho thuê lại đất: Đã cho 10 nhà đầu tư thuê lại đất với tổng diện tích: 15,6 ha

Diện tích còn có thể cho thuê: 3,5 ha

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...