Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - Trang chủ | Vinaconex

VN

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Chủ đầu tư
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Vị trí dự án
Tỉnh Ninh Thuận
Quy mô dự án
Cao trình đỉnh đập: 197,5m
Chiều dài đỉnh đập: 634,67m
Chiều cao đập lớn nhất: 37,3m
Chiều rộng đỉnh đập: 10m
Thời gian thi công
24 tháng

Tổng Công ty Vinaconex là nhà thầu thi công Gói thầu 02-ĐM-IAM: Đập đất nhánh trái từ TĐT1÷TĐT3 Hợp phần: Cụm công trình đầu mối.

Các hạng mục thi công bao gồm:

- Đập đá đổ chống thấm lõi giữa bằng đất chông thấm.

- Cao trình đỉnh đập: 197,5m

- Chiều dài đỉnh đập: 634,67m

- Chiều cao đập lớn nhất: 37,3m

- Chiều rộng đỉnh đập: 10m

Loading...