Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (DA XD công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) - Tra...

VN

Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (DA XD công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025)

Tên dự án:
Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Na
Chủ đầu tư
Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT)
Vị trí dự án
Các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Quy mô dự án
Điểm đầu Km479+117,18 thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Điểm cuối Km514+441,33 thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Tổng chiều dài tuyến khoảng 35,28km.
Thời gian thi công
26/12/2022 - 11/10/2025
Loading...