Công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMơ - Trang chủ | Vinaconex

VN

Công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMơ

Tên dự án:
Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IAMơ (2010-2017)
Chủ đầu tư
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
Vị trí dự án
Tỉnh Gia Lai – Đăk Lăk
Quy mô dự án
Cao trình đỉnh đập: 199m
Chiều dài đỉnh đập: 3.146m
Chiều cao đập lớn nhất: 32m
Bề rộng đỉnh đập: 10m.;
Thời gian thi công
2010-2017
Loading...