Nhà máy BWID Bàu Bàng - Trang chủ | Vinaconex

VN

Nhà máy BWID Bàu Bàng

Tên dự án:
Nhà máy BWID Bàu Bàng
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW
Quy mô dự án
Giá trị hợp đồng: 335 tỷ đồng
Thời gian thi công
24 tháng

Giá trị hợp đồng: 335 tỷ đồng

Loading...