Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex - Trang chủ | Vinaconex

VN

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex

Thứ 5 , 16/11/2023, 14:00:00 (GMT+7)

Sáng 16/11, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội do đ/c Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023 tại Đảng bộ Tổng công ty. Tham gia đoàn công tác còn có các đ/c là Trưởng/Phó các phòng chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tham dự và báo cáo tại buổi làm việc về phía Đảng ủy Vinaconex có: 

  • Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Tổng công ty.
  • Đ/c Trần Đình Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (Đại diện Ban TGĐ)
  • Các đ/c trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty
  • Đại diện lãnh đạo Ban Truyền Thông, Thương hiệu và Marketing Tổng công ty
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex
Đảng bộ Vinaconex vinh dự là đơn vị được lựa chọn khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2023

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty đã báo cáo tổng kết kết quả hoạt động tuyên giáo năm 2023 của Đảng ủy Vinaconex. Theo đó, Ban Tuyên giáo TCT đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy TCT để chủ động, tích cực triển khai các nội dung trọng tâm theo kế hoạch năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; Tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các hoạt động của công tác tuyên giáo đảm bảo thời gian, quy trình, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống về các sự kiện chính trị xã hội của Thủ đô và đất nước; các chỉ đạo định hướng chiến lược và kế hoạch, nhiệm vụ SX – KD của doanh nghiệp.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TCT báo cáo công tác Tuyên giáo của Đảng Bộ Vinaconex năm 2023 và những kinh nghiệm, đổi mới trong hoạt động Tuyên giáo tại doanh nghiệp
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex
Đ/c Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu ghi nhận và biểu dương sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Tuyên giáo của Đảng bộ Tổng công ty 

Năm 2023, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự hỗ trợ, phối hợp, tạo mọi điều kiện của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SX – KD của TCT. Đó là (i) Tích cực tham mưu cấp ủy đảng xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo, chương trình tuyên giáo năm 2023, xây dựng kế hoạch tổng thể công tác tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập TCT (phát động thi đua LĐSX, văn hóa – thể thao, kết nối – văn hóa doanh nghiệp…); (ii) Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy và cấp ủy các cấp; (iii) Định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo bao gồm nâng cao lý luận chính trị, công tác tuyên truyền hướng về những ngày lễ lớn, sự kiện của thủ đô và đất nước, các nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền viên, báo cáo viên, tăng cường truyền thông đối ngoại (báo chí, ấn phẩm truyền thông, giải thưởng…) và nội bộ như duy trì Lễ chào cờ đầu tuần, xây dựng và phát hành bản tin hình nội bộ, các kênh truyền thông như website và các nền tảng xã hội (facebook, zalo, youtube…); (iv) Xây dựng và phát triển mạng lưới công tác viên làm công tác tuyên giáo xuyên suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên và các công trình/dự án có sự tham gia của Vinaconex.

Theo sát thực tiễn vận động của nền kinh tế, bước sang năm 2024, Ban Tuyên giáo TCT quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên giáo, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trên toàn hệ thống nhằm thúc đẩy SX – KD hiệu quả, phát triển Vinaconex, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước…
Cũng trong buổi làm việc, đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TCT đã đề xuất mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động đặc thù của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; các cấp lãnh đạo xây dựng đề án riêng, kế hoạch hoạt động phù hợp đối với doanh nghiệp đặc thù có 100% vốn sở hữu tư nhân; được tham dự các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo về kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc hiệu quả…

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm việc tại Đảng bộ Vinaconex
Đ/c Trần Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCT đã tham dự và phát biểu tại buổi làm việc 

Thay mặt Ban điều hành, đ/c Trần Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCT cho biết bên cạnh  thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội song song với SX – KD, Vinaconex còn đẩy mạnh các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng thông qua các chương trình thiện nguyện, nhất là đối với các địa phương khó khăn, vùng sâu – vùng xa trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
Phát biểu kết luận, đ/c Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chúc mừng những thành tựu mà Vinaconex đã đạt được, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kinh nghiệm, đổi mới trong công tác tuyên giáo, nhất là giai đoạn 5 năm trở lại đây, khi TCT chuyển sang hoạt động trên mô hình doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước. 

Để nâng cao hơn nữa hoạt động công tác tuyên giáo tại doanh nghiệp, đ/c Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo Tổng công ty tiếp tục bám sát tình hình kinh tế - xã hội, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước… để tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trong toàn hệ thống, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó  Bí thư TT Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TCT đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác; Ban Tuyên giáo đảng ủy Vinaconex sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên giáo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Thành ủy giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT đã đề ra; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy để Ban Tuyên giáo TCT hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy giao phó. /.


 

Tin mới nhất

Vinaconex Phát Động Thi Đua Tại Dự Án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Dự án đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, môi trường, ngày 14/4, Tổng công ty đã tổ chức Lễ phát động thi đua tại Dự án Cảng HKQT Long Thành. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH ...

Vinaconex Phát Động Thi Đua Tại Dự Án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành

Tiến độ thi công Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Cập nhật tiến độ thi công đến tháng 04/2024. Vinaconex vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu 09/TP2 – XL có chiều dài lớn nhất của dự án khoảng 23 km thuộc Dự án thành phần 2.1 Xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận thành ...

Tiến độ thi công Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Vinaconex: Quyết tâm cùng dự án thuỷ điện Ialy về đích đúng tiến độ

Ngày 5/4 đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do Thành viên HĐTV Nguyễn Đức Cường và Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Phương đã đến kiểm tra công tác thi công và chủ trì Hội nghị Giao ban tại công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở ...

Vinaconex: Quyết tâm cùng dự án thuỷ điện Ialy về đích đúng tiến độ

Hà Nội trao giấy phép đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh

HNP - Chiều 1/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố quyết định chủ trương đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh huyện Đông Anh . Phó Chủ tịch UBND Thành ...

Hà Nội trao giấy phép đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh
Loading...