Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Theo phương án tăng vốn đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thông qua ngày 17/4/2008 và ngày 24/6/2008, VINACONEX trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, tạm ứng cổ tức 9% đợt 1 năm 2008 Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng
Tổng công ty Cổ phần VINACONEX xin trân trọng thông báo. 

Loading...